Разширено търсене
Новини
 • Продажба на ипотекирани имоти, имоти с падащи цени ?

  Продажба на ипотекирани имоти, имоти с падащи цени ?

  По наблюденията на служители на банки все още е изключение да се продават ипотекирани имоти.
  Банките са институции, които събират пари, а не брокери на ипотекирани недвижими имоти.
  Едва когато са изчерпани всички възможности за въздействие, се стига до решението да се продава ипотекиран имот.
  Опитни банкови служители също смятат,
  че специално при ипотечните заеми въпреки растежа на кредитите през последните няколко години просрочията не са нараснали.
  Причината е, че повечето кредитополучатели гледат на този вид заем като на нещо много сериозно. Друга причина е,
  че когато има просрочия при ипотекираните недвижими имоти,
  банката не пристъпва директно към изземване на ипотекирания имот.
  Това е крайната мярка, преди това клиентът и банката се договарят по извънсъдебен ред например
  да разсрочат заема, така че кредитополучателят да се облекчи с месечната вноска,
  банките активно предлагат на ипотечни кредити, като средната продължителност на ипотечните кредити е повече от 10 години.
  Практиката показва, че принципно, ако има момент на спиране на редовното обслужване на ипотечен кредит, това става след третата или четвъртата година,
  а при 25-годишните заеми - след петата или шестата година.
  Така че ще мине известно време, преди да се очертае тенденция за продажба на ипотекирани имоти.
  Няма регистрирано покачване на продажбите на ипотекирани имоти, коментират банкови служители.
  Пресилени са коментарите, че се продават все повече ипотекирани имоти и че това ще повлияе на пазара на недвижими имоти като понижи цените.


  При малкия дял на лоши кредити няма как продажбите на имоти,ипотекирани по банкови кредити, да повлияe на пазара в посока на намаляване на цените.

  Новини
 • [01.11.2013] 7 години GRAND™ недвижими имоти
  7 години GRAND™ недвижими имоти
 • [01.07.2011] От днес при покупко-продажба на недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.
  От днес при покупко-продажба на недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.
 • [24.06.2011] Декларация на Националната кръгла маса
  На 17 юни 2011 г. в Съюза на юристите в България се състоя Национална кръгла маса, "Имотни измами", на която се отчете постигнатото от предишната Национална конференция през 2008 г. досега.
 • [16.06.2011] От 1 Юли 2011 над 10 000 лева не само по специална сметка на нотариуса, но и по банкова сметка в избрана от страните банка
  От 1 Юли 2011 над 10 000 лева не само по специална сметка на нотариуса, но и по банкова сметка в избрана от страните банка