Разширено търсене
Новини
 • От днес при покупко-продажба на недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.

  Според последните промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, от днес 1 Юли 2011 г. при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.

  Плащанията при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти в общ размер над 10 000 лв. се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка.

  Плащанията в брой при покупко-продажба на недвижими имоти бяха ограничени с приет от Народното Събрание на Република България на 9 Февруари 2011 г. - Закон за ограничаване на плащанията в брой, според който всички плащания в размер над 15 000 лв. трябва да се осъществяват по банков път.

  От днес плащанията в брой при покупко-продажба на недвижими имоти са ограничени и според Закона за нотариусите и нотариалната дейност, като размера на плащанията, които задължително трябва да бъдат извършени по банков път е над 10 000 лв.

  Новини
 • [01.11.2013] 7 години GRAND™ недвижими имоти
  7 години GRAND™ недвижими имоти
 • [24.06.2011] Декларация на Националната кръгла маса
  На 17 юни 2011 г. в Съюза на юристите в България се състоя Национална кръгла маса, "Имотни измами", на която се отчете постигнатото от предишната Национална конференция през 2008 г. досега.
 • [16.06.2011] От 1 Юли 2011 над 10 000 лева не само по специална сметка на нотариуса, но и по банкова сметка в избрана от страните банка
  От 1 Юли 2011 над 10 000 лева не само по специална сметка на нотариуса, но и по банкова сметка в избрана от страните банка