Разширено търсене
GRAND™ - Владислав Варненчик, Варна - информация за района

Район Владислав Варненчик - Варна

Владислав Варненчик - Варна

Най-младият район на Община Варна- Район “Владислав Варненчик”, обособен през 1986г.,

отдавна има свой облик и неповторимо очарование. На мястото на скътаното в подножието на Франгенското плато селце,

днес се извисява приветлив, окъпан в слънце жилищен комплекс с население 44501 жители.

Социално-икономическият облик на Района е пряко свързан с активното развитие на производствената,

търговската и обслужващата сфери. Над 300 търговски обекта, обекти за услуги и заведения за хранене осигуряват компактно и удобно обслужване.

Гордост за жителите на Района са новоизградените

складови и производствени бази и модерни магазини от веригите "Метро", "Техномаркет", "Бурлекс", "Пикадили"

които обслужват и целия град, осигуряват работни места предимно за хората от района.

Разкритите поделения на Дирекциите "Бюро по труда" и "Социално подпомагане" улесняват решаването на техните социални проблеми.

Най-голямото богатство на района са били и ще бъдат неговите жители.
 
Денят на Св.равноапостоли Константин и Елена е празник на района.

Гостуват фолклорни състави от Македония, Грузия, Турция и България.

Обучението и възпитанието на най-малките жители на Район "Владислав Варненчик" се осъществява в шест детски градини и пет училища.

За здравното им обслужване се грижат лекари и медицински персонал от Диагностико-консултативния център.
 
Удобна транспортна схема свързва района с всички точки на града.

След приемането на закони, с които се възстановяват частни имоти в междублоковите пространства,

в Район "Вл.Варненчик" се създават условия за активизиране строителството на търговски и обслужващи обекти и на жилищни сгради,

а с възстановяването на земеделските земи се активизира строителството за производствени и складови дейности.

В паркоустройствената зона на Район "Вл.Варненчик"има действащ план, който се прилага съгласно предвижданията - за търговия,

атракция и спорт.

Проектът за ПЗ"Метро" е в процедура на обявяване с предвиждане за предимно производствени дейности.

За местностите западно от ІІ микрорайон е възложено проектиране за производствена и складови дейности.
 
Проектирането в междублоковите пространства се реализира с активното участие на собствениците на възстановените имоти.

Приети и одобрени със заповед на Областния управител са плановете на новообразуваните парцели за селищни образувания "Ментеше" и "Балъм дере",
като предстои процедура по прилагането им.

 

Владиславово, Варна - Заведения

 

Владиславово, Варна - Пътни артерии, озеленяване

 

Владиславово - Благоустроен Варненски Квартал

 

Владиславово, Варна - жилищни сгради и зелени междублокови пространства
 

Владиславово - обширни зелени пространства

 

Владиславово - хипермаркети

 

Владиславово - Централна част

 

Владиславово, Варна - развита инфраструктура

 

Квартал Владиславово, Варна - транспортни артерии на европейско ниво

 

Влалдиславово, Варна - целогодишно зелени дървета

 

Владиславово - детски площадки и училища

 

Владиславово - детски площадки и зелени пространства

 

Район Владислав Варненчик - бизнес центрове


 За контакти:

GRAND™

Адрес: Варна, 9000, ул. Страхил Войвода 42България

Телефон: 052 611 877  |  0878 405 687

Имейл: [email protected]

Официална уебстраница:

 

    

 
 


Страница в Google+

 

GRAND
 

Онлайн форма за контакти

Моля, въведете резултата от изобажението: 3 + 8 =